Профилна система JERSEY POLYMER

Каталог на  профилната система може да изтеглите от ТУК

В периода от 22.04.2009г. до 05.06.2009г. беше извършено изпитване на прозорец от PVC профили четирикамерна система „JERSEY POLYMER“ серия „60“ с размери 2550х1750мм в НАУЧНО ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ СТРОИТЕЛЕН ИНСТИТУТ – НИСИ ЕООД.

Резултати:

Представеният прозорец отговаря на клас 4А по водонепропускливост, клас С2 по устойчивост на вятър, клас 4 по носимоспособност на защитните устройства на натоварване, клас 4 по относителна въздухопроницаемост на фугите и притежава претеглен индекс на изолация от въздушен шум Rw (C; Ctr) = 37 (-2; -5) dB и коефициент на топлопреминаване U = 1.31 W/m2.K.